At bo i bofællesskabet


Ottrupgård består af 20 andelshuse, 2 lejelejligheder samt et fælleshus med køkken, spiserum, vaskeri og værksted. Desuden har vi dejlige udendørsfaciliteter med bl.a. fodboldbane, volleybane, køkkenhave, frugthave og bålplads.

Vi tæller ca. 50 mennesker fordelt på alle aldersgrupper.

Fællesspisning

Vi har fællesspisning mandag-torsdag aften i skoleuger. Meget af maden er økologisk, men ikke 100%. Da vi skiftes til at lave mad, bliver der serveret mange forskellige retter. Man behøver ikke at spise med hver aften, og på sene dage kan man få sat mad fra til senere afhentning.

Madhold

Alle bofæller er med på et af vores tre madhold. Hvert hold står for madlavning og rengøring af fælleshuset i to uger og holder derefter ”fri” i fire uger.
Man laver som udgangspunkt mad og vasker op 2-3 gange og gør rent en gang i fælleshuset i den periode, ens madhold har tjansen.

Arbejdsdage og arbejdsgrupper

Vi har forskellige arbejdsgrupper, f.eks. med ansvar for vedligeholdelse af vores terræn, udendørs vedligehold af husene og indendørs vedligehold af fællesfaciliteterne. Desuden har vi en køkkengruppe, drivhusgruppe, festgruppe mm. Man er som udgangspunkt med i en eller flere af disse.

En gang om måneden har vi en fælles arbejdsdag, hvor man bidrager med det, man kan.

Pause under såning i køkkenhaven

Man må gerne komme og besøge os

Det er godt at bo i Ottrupgård, så udskiftningen er ret begrænset – men fra tid til anden bliver der naturligvis en ledig bolig. Vi har ikke en egentlig venteliste, men opererer med en interesseliste, som interesserede kan skrive sig på. Interesselisten er prioriteret efter, at vi gerne vil have familier med børn ind – og så er det selvfølgelig en betingelse, at man vil fællesskabet.

Klik her, hvis I vil høre mere eller skrives på interesselisten.